ЖЭК секторы туралы

Қазақстанда "жасыл" экономикаға көшу тұжырымдамасы қабылданды және іске асырылуда, тиімді заңнамалық база құрылды және нақты нысаналы индикаторлар белгіленді.

1,07 МВт

Биогаз қондырғылары

123 МВт

Су электр станциялары

1383 МВт

Жел электр станциялары

1135 МВт

Фотоэлектрлік түрлендіргіштерді қолданатын күн электр станциялары

2643 МВт

2022 жылға арналған ЖЭК пайдалану объектілерінің жиынтық белгіленген қуаты

Электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесі